大事件[国粤多音轨/简繁英字幕].Breaking.News.2004.1080p.x265.10bit.2Audio-MiniHD 3.16GB

版主小s 3月前 220

✔资源类型:暂未分类   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:大陆   ✔电影分类:剧情

◎译 名 大事件 / Breaking News
◎年 代 2004
◎产 地 中国大陆 / 中国香港
◎类 别 剧情 / 动作 / 犯罪
◎语 言 英语 / 汉语普通话 / 粤语
◎上映日期 2004-06-10(中国香港)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0414931/
◎豆瓣评分 6.8/10 (53103人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308855/
◎片 长 90 分钟
◎导 演 杜琪峰 Johnnie To (id:1160186)
◎编 剧 陈庆嘉 Hing-Ka Chan (id:1274234)
     叶天成 Tin-Shing Yip (id:1306719)
◎演 员 陈慧琳 Kelly Chen (id:1050335)
     张家辉 Nick Cheung (id:1037273)
     任贤齐 Richie Jen (id:1009888)
     林雪 Suet Lam (id:1274279)
     任达华 Simon Yam (id:1031194)
     许绍雄 Siu-Hung Hui (id:1274449)
     邵美琪 Maggie Siu (id:1152997)
     张兆辉 Siu-Fai Cheung (id:1005843)
     尤勇智 Yongzhi You (id:1301518)
     丁海峰 Haifeng Ding (id:1275864)
     王文駿 Man-Chun Wong (id:1441056)
     黄燕强 Wong Yin Keung (id:1471598)
     高山 Shan Gao (id:1371994)
     张满源 Kenneth Cheung (id:1342531)
     李海涛 Haitao Li (id:1319655)
     陆永 Wing-kuen Luk (id:1275662)
     黄志伟 Chi Wai Wong (id:1308890)
     杜琪峰 Johnnie To (id:1160186)
     庄澄 John Chong (id:1280710)
     韩三平 Sanping Han (id:1274843)
     陈道好 Catherine Chan (id:1388161)
     钟志荣 Chi Wing Chung (id:1280782)
     张兆鸿 Ben Cheung (id:1280631)
     郑兆强 Siu-keung Cheng (id:1280597)
     大卫·李察森 David M. Richardson (id:1295595)
     余家安 Bruce Yu (id:1301555)
     曾伯铨 Steven Tsang (id:1310849)
     陈伟雄 Phat Chan (id:1275153)
     罗永昌 Wing-cheong Law (id:1274489)
     马文现 Stephen Ma (id:1290573)
     元彬 Bun Yuen (id:1278657)
     黄华和 Wah Wo Wong (id:1355706)

◎简 介
 香港警队被元(任贤齐 饰)率领的悍匪打得无力还击的一幕被电视摄制队拍了下来,全港市民哗然。为了声誉,全港3万多的警员都投入到缉拿重犯的行动中。重案组督察恒(张家辉 饰)跟踪元到了一栋大厦,在他们正想行动时,副指挥官Rebecca(陈慧琳 饰)却打算把整个过程通过电视现场直播。恒与其他队员都带上了微型摄影机冲入了现场,大厦内早已躲着另一班劫匪,形势凶险,Rebecca却想剪掉此片断。在大厦内挟持人质的元把在闭路电视上录到的警匪搏击片段发给了传媒,警方更加尴尬了。元挟持人质对抗警察,恒救出了人质,逃跑了的元遇到了Rebecca,Rebecca从未见过恒跟元,便误以为元是警察恒,元将计就计,想借此脱身。

◎获奖情况 (共13项)
 第41届台北金马影展 (2004)
 金马奖 最佳剧情片(提名)
 金马奖 最佳导演
  └──杜琪峰 (id:1160186)
 金马奖 最佳动作设计(提名)
  └──元彬 (id:1278657)
 金马奖 最佳剪辑
  └──大卫·李察森 (id:1295595)
 金马奖 最佳视觉效果(提名)
  └──马文现 (id:1290573)

 第24届香港电影金像奖 (2005)
 最佳电影(提名)
 最佳导演(提名)
  └──杜琪峰 (id:1160186)
 最佳女配角(提名)
  └──邵美琪 (id:1152997)
 最佳剪接(提名)
  └──大卫·李察森 (id:1295595)

 第7届中国长春电影节 (2005)
 金鹿奖 最佳华语故事片(提名)
 金鹿奖 最佳导演
  └──杜琪峰 (id:1160186)
 金鹿奖 最佳女演员(提名)
  └──陈慧琳 (id:1050335)
 金鹿奖 技术创新奖(提名)

 1. ##### MediaInfo ######
 2. General
 3. Unique ID                                : 142128254558848906948726969937171514525 (0x6AECE7F8C7C94979FC1E6D0EA40F049D)
 4. Complete name                            : Breaking.News.2004.1080p.x265.10bit.2Audio-MiniHD.mkv
 5. Format                                   : Matroska
 6. Format version                           : Version 4
 7. File size                                : 3.16 GiB
 8. Duration                                 : 1 h 29 min
 9. Overall bit rate                         : 5 060 kb/s
 10. Encoded date                             : UTC 2018-01-22 11:31:58
 11. Writing application                      : mkvmerge v20.0.0 ('I Am The Sun') 64-bit
 12. Writing library                          : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
 13. Video
 14. ID                                       : 1
 15. Format                                   : HEVC
 16. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 17. Format profile                           : Main 10@L4@Main
 18. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 19. Duration                                 : 1 h 29 min
 20. Bit rate                                 : 3 735 kb/s
 21. Width                                    : 1 918 pixels
 22. Height                                   : 832 pixels
 23. Display aspect ratio                     : 2.35:1
 24. Frame rate mode                          : Constant
 25. Frame rate                               : 24.000 FPS
 26. Color space                              : YUV
 27. Chroma subsampling                       : 4:2:0
 28. Bit depth                                : 10 bits
 29. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.098
 30. Stream size                              : 2.33 GiB (74%)
 31. Writing library                          : x265 2.5+2-18fa144d453e:[Windows][GCC 7.1.0][64 bit] 10bit
 32. Encoding settings                        : cpuid=533541173503 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1918x832 / interlace=0 / total-frames=128832 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=360 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=4 / NTMzNTQ=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=16 / tu-inter-depth=2 / tu-intra-depth=2 / limit-tu=4 / rdoq-level=1 / dynamic-rd=0.00 / ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=2 / limit-modes / me=3 / subme=5 / merange=25 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-1:-1 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / rdpenalty=1 / psy-rd=0.00 / psy-rdoq=3.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=-2 / crqpoffs=-2 / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.80 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=16 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
 33. Language                                 : Chinese
 34. Default                                  : Yes
 35. Forced                                   : No
 36. Color range                              : Limited
 37. Color primaries                          : BT.709
 38. Audio #1
 39. ID                                       : 2
 40. Format                                   : AC-3
 41. Format/Info                              : Audio Coding 3
 42. Commercial name                          : Dolby Digital
 43. Codec ID                                 : A_AC3
 44. Duration                                 : 1 h 29 min
 45. Bit rate mode                            : Constant
 46. Bit rate                                 : 640 kb/s
 47. Channel(s)                               : 6 channels
 48. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 49. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 50. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 51. Compression mode                         : Lossy
 52. Stream size                              : 410 MiB (13%)
 53. Title                                    : 粤语
 54. Language                                 : Chinese
 55. Service kind                             : Complete Main
 56. Default                                  : Yes
 57. Forced                                   : No
 58. Audio #2
 59. ID                                       : 3
 60. Format                                   : AC-3
 61. Format/Info                              : Audio Coding 3
 62. Commercial name                          : Dolby Digital
 63. Codec ID                                 : A_AC3
 64. Duration                                 : 1 h 29 min
 65. Bit rate mode                            : Constant
 66. Bit rate                                 : 640 kb/s
 67. Channel(s)                               : 6 channels
 68. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 69. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 70. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 71. Compression mode                         : Lossy
 72. Stream size                              : 410 MiB (13%)
 73. Title                                    : 国语
 74. Language                                 : Chinese
 75. Service kind                             : Complete Main
 76. Default                                  : No
 77. Forced                                   : No
 78. Text #1
 79. ID                                       : 4
 80. Format                                   : PGS
 81. Muxing mode                              : zlib
 82. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 83. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 84. Duration                                 : 1 h 24 min
 85. Bit rate                                 : 29.8 kb/s
 86. Count of elements                        : 1868
 87. Stream size                              : 18.0 MiB (1%)
 88. Title                                    : 繁体
 89. Language                                 : Chinese
 90. Default                                  : Yes
 91. Forced                                   : No
 92. Text #2
 93. ID                                       : 5
 94. Format                                   : PGS
 95. Muxing mode                              : zlib
 96. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 97. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 98. Duration                                 : 1 h 24 min
 99. Bit rate                                 : 29.1 kb/s
 100. Count of elements                        : 1868
 101. Stream size                              : 17.6 MiB (1%)
 102. Title                                    : 简体
 103. Language                                 : Chinese
 104. Default                                  : No
 105. Forced                                   : No
 106. Text #3
 107. ID                                       : 6
 108. Format                                   : PGS
 109. Muxing mode                              : zlib
 110. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 111. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 112. Duration                                 : 1 h 24 min
 113. Bit rate                                 : 26.9 kb/s
 114. Count of elements                        : 1870
 115. Stream size                              : 16.2 MiB (1%)
 116. Title                                    : 英文
 117. Language                                 : English
 118. Default                                  : No
 119. Forced                                   : No

此处一般会放置磁力链或种子下载链接,不过此链接需要注册会员才能看到,点击“立即注册”
磁力链下载【下载链接仅对注册会员开放,登陆后可见】
BT9527电影天堂 1、BT9527电影天堂提供的BT文件均来源于互联网抓取,只供网友学习交流、技术提升使用。
2、我们遵守BitTorrent点对点协议原则,任何版权问题请联系原资源发布商,我们不处理任何版权纠纷,谢谢!如有争议请联系邮箱:BT9527#hotmail.com(#换成@)
3、如果您发现某页面或地址有错误,请联系站长邮箱BT9527#hotmail.com(#换成@),我们会尽快处理。您的热心是对BT9527电影天堂最大的支持。
4、本站建议去正规影院观看电影以支持电影行业发展。
最新回复 (0)

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回